FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Samuel Rosiar G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2/4 10 8 10 9 37
2. Petr Endrle SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 2/4 7 8 10 9 34
3. Adam Prokop G Praha 6, Nad Alejí 6/8 10 6 4 10 30
4. Václav Tichavský G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 4/6 7 3 10 6 26
5. Šimon Andrš G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 6/8 5 0 10 10 25
6. Anna Vránová G Praha 6, Nad Alejí 6/8 9 8 6 2 25
7. Matěj Vlček G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 4/6 9 4 4 7 24
8. Ekaterina Danilina G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 6/8 9 3 4 8 24
9. Martin Švanda Arcibiskupské G Praha 2 6/8 5 7 2 9 23
10. Ela Hejdová G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 6/8 5 8 1 7 21
11. Katarína Horská G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 6/8 5 3 4 9 21
12. Matěj Volkmer G Opatov, Praha 4, Konstantinova 6/8 9 3 0 9 21
13. Ondřej Vašátko G Opatov, Praha 4, Konstantinova 6/8 6,5 5 4 1 16,5
14. Filip Bitzan G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 5 6 2 3 16
15. Tereza Blažková G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 6/8 5 3 0 8 16
16. Adam Kužílek G Praha 6, Nad Alejí 2/4 4 0 2 8 14
17. Tomáš Suchánek G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 5 3 5 13
18. Radek Gregor G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 6/8 9 0 0 4 13
19. Kateřina Ficková G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 6 3 3 0 12
20. Tomáš Amos Potoček Akademické G, Praha 1, Štěpánská 2/4 4 6 0 0 10
21. Martin Švanda G Opatov, Praha 4, Konstantinova 6/8 5 0 4 9
22. Adam Othman G Praha 2, Botičská 2/4 4 3 1 8
23. Markéta Olšovcová SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 2/4 4 3 0 1 8
24. Klára Tomanová G Praha 2, Botičská 2/4 4 3 7
25. Nikita Zykov G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 4/6 1 0 1 1 3

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.