FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 62. ročníku FO kategorie D ve škole G Brno, Křenová

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 20 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 4 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník 1 2 3 4 5 6 7 Celkové body
1. Michal Netík G Brno, Křenová 1/4 10 10 9 10 8 10 8 65
2. Šimon Pěnička G Brno, Křenová 1/4 10 10 9 9 8 8 10 64
3. Jan Zahradníček G Brno, Křenová 1/4 10 10 9 10 9 48
4. Jan Kratochvíl G Brno, Křenová 1/4 10 10 10 9 39

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.