FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů účastníků Fyzikální olympiády je Jednota českých matematiků se sídken Praha 1, Žitná 25.

Podle Organizačního řádu FO vydaného Ministerstvem školství souhlasí účastníci FO (případně jejich zákonní zástupci) s poskytnutím následujících osobních údajů v souvislosti s organizováním soutěže: jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště, kontaktní adresa (e-mailová), název a adresa navštěvované školy. Také souhlasí s uvedením následujících údajů ve zveřejněných výsledkových listinách: jméno, příjmení, umístění, název a adresa navštěvované školy.

Ke všem údajům budou mít přístup pouze organizátoři FO. Data nebudou předávána třetím stranám a budou uchovávána maximálně 2 roky po konci příslušného ročníku FO. Tento odstavec se netýká zveřejněných výsledkových listin.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu osmo@fyzikalniolympiada.cz. Údaje z již zveřejněných výsledkových listin nicméně není možné zpětně odstranit.

Dále máte právo: