FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie A v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Aleš Opl G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3 8/8 10 6 10 10 36
2. Josef Vácha G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 4/4 7 8,5 10 7 32,5
3. Ondřej Škrna G Praha 4, Budějovická 8/8 8 9 4 4,5 25,5
4. Filip Klimoszek G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 8/8 10 5 6 4 25
5. Tadeáš Tkadlec G Praha 9, Špitálská 8/8 5 8 3 6 22
6. Michaela Šídová G Praha 9, Litoměřická 8/8 2 2 9 6 19
7. Kryštof Matějka G Christiana Dopplera, Praha 5 8/8 2 2 5 7 16
8. Martin Černík G Christiana Dopplera, Praha 5 8/8 5 2 7 1 15
9. Radim Novák G Christiana Dopplera, Praha 5 2/4 6 2 4 12
10. Václav Stupka G Christiana Dopplera, Praha 5 8/8 2 3 0 6 11
11. Václav Verner PORG - G a ZŠ Praha 8 5/8 7 2 0 0 9
12. Jáchym Mraček Akademické G, Praha 1, Štěpánská 4/4 2 2,5 3 7,5
13. Vít Faltus G Christiana Dopplera, Praha 5 2/4 5 1,5 0 6,5
14. Adam Vorlíček G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 8/8 2 2 1 5
15. Štěpán Remeš G Christiana Dopplera, Praha 5 2/4 2 2 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.