FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Karlovy Vary

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Michal Matějček G Ostrov 3/8 8 7 6 10 31
2.–3. Adéla Matějková První české G v Karlových Varech 3/8 10 10 0 10 30
Jeroným Šťastný G Ostrov 3/8 10 10 0 10 30
4. Pavel Grundmann První české G v Karlových Varech 3/8 8 8 0 10 26
5. Ondřej Kakrda První české G v Karlových Varech 3/8 8 6 0 10 24
6. Vojtěch Tegda G Ostrov 3/8 5 9 0 0 14
7. Michal Zmeškal G Ostrov 3/8 5 7 0 0 12

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.