FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie E v kraji Karlovarském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Daniel Postl G Cheb 4/8 10 10 6 7 33
2. Leonard Oeding První české G v Karlových Varech 4/8 8 10 6 8 32
3. Vojtěch Úlovec G Cheb 4/8 8 8 6 9 31
4. Filip Meduna První české G v Karlových Varech 4/8 5 8 5 8 26
5. Lukáš Rejdík Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 0 9 7 7 23
6. Adam Horváth ZŠ Sokolov, Švabinského 9 7 9 1 4 21
7. Daniel Novák 3. ZŠ Cheb 9 0 5 5 6 16
8. Vojtěch Richter G Cheb 4/8 1 0 3 5 9

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.