FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Matěj Uhlíř G Praha 9, Chodovická 7/8 7 8,5 7 7,5 30
2. Michal Bernat G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 0 9 10 10 29
3. Jakub Zahradník G Praha 6, Nad Alejí 7/8 3 10 5 10 28
4. Petra Mrázková G Praha 10, Omská 7/8 0 9 10 9 28
5. Mikuláš Kramosil G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 7/8 0 9 6 10 25
6. Marek Štorek G Praha 6, Nad Alejí 7/8 7 10 4 3 24
7. Adéla Vyhlídalová G J. Seiferta, Praha 9 7/8 5 10 4 5 24
8. Filip Neubauer Akademické G, Praha 1, Štěpánská 3/4 0 8 6 9 23
9. Alexej Velko G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 5/6 0 9,5 2 8 19,5
10. Maximilian Tyx G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 0 7,5 5 6 18,5
11. Lukáš Novák G J. Seiferta, Praha 9 7/8 0 9 0 8 17
12. Matyáš Zahradník G Praha 6, Nad Alejí 7/8 3 3,5 0 10 16,5
13. Marie Roubíčková G Praha 6, Arabská 3/4 0 6,5 0 6 12,5
14. Petr Jonák G Praha 6, Arabská 3/4 0 0 0 6,5 6,5
15. Tomáš Ninger G Praha 6, Arabská 3/4 0 0 0 2 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.