FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Jan Klír G Bohumila Hrabala v Nymburce 7/8 5 10 4 10 29
2. Vojtěch Minárik G Václava Beneše Třebízského, Slaný 7/8 0 10 8 9 27
3. Daniel Strnad OPEN GATE - G a ZŠ Babice 7/8 3 10 4 9 26
4. Jakub Heřmanský G Mladá Boleslav 7/8 0 10 0 10 20
5. Kateřina Tekverková G Kolín 3/4 0 1 0 2 3
6. Martin Šebesta G Kolín 7/8 0 0 0 3 3
7. Adam Koiš G Kolín 7/8 0 0 1 1 2
8. Adam Gryč G Kolín 7/8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.