FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v kraji Plzeňském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. David Němec Masarykovo G Plzeň 7/8 10 10 10 10 40
2. Pavla Sankotová G Plzeň, Mikulášské nám. 3/4 0 10 7 9,5 26,5
3. Jakub Turner G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 7/8 2 10 4 10 26
4. Hana Otcovská G Plzeň, Mikulášské nám. 3/4 1 10 5 6 22
5. Kateřina Rollingerová G Plzeň, Mikulášské nám. 5/6 0 8 4 9 21
6. Adam Pojar G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/6 2 10 2 1 15
7. Vojtěch Schmidt G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 7/8 0 1 1 10 12
8. Josef Doležal G Plzeň, Mikulášské nám. 5/6 0 8 1 0,5 9,5
9. Lenka Drudíková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 7/8 2 4 0 2 8
10. Vladimíra Jiříčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 7/8 2 1 0 0,5 3,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.