FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Lenka Weisová G Teplice 7/8 0 8 4 10 22
2. Helena Boušová G Teplice 7/8 0 10 0 10 20
3. Jan Kousek G Chomutov 3/4 0 10 5 3 18
4. Anežka Hozáková G Teplice 3/4 0 6 2 8 16
5. Lukáš Müller Podkrušnohorské G Most 7/8 0 10 0 6 16
6. Tomáš Toman G Děčín 7/8 1 10 0 4 15
7. Jindřich Říha Podkrušnohorské G Most 7/8 0 3 0 10 13
8. Ondřej Bursík G T. G. Masaryka, Litvínov 7/8 0 10 0 2 12
9. Petr Kasper G Teplice 3/4 0 0 0 6 6
10. Michal Škoudlil G T. G. Masaryka, Litvínov 7/8 0 1 2 2 5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.