FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v kraji Královéhradeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Barbora Klusáková Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové 7/8 5,5 7 8 7,5 28
2. Lukáš Poul G Boženy Němcové, Hradec Králové 5/6 0 10 4 9 23
3. Štěpán Fröde G Dobruška 7/8 1 10 4 7,5 22,5
4. Vojtěch Jindra G Trutnov 7/8 0 10 4 2,5 16,5
5. Matyáš Rozínek G Trutnov 3/4 0 0 1 10 11
6. Adéla Tauchmanová G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 7/8 2 1 1 1,5 5,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.