FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Štěpán Plass G Jihlava 3/4 10 10 10 10 40
2. Vojtěch Doležal G Žďár nad Sázavou 3/4 0,5 10 0 10 20,5
3. Ondřej Přibyl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 7/8 0 10 5 0 15
4. Ondřej Houdek G Žďár nad Sázavou 3/4 8,5 3 11,5
5. Lukáš Záruba G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 1 9,5 0 0 10,5
6. Prokop Kadlec G Otokara Březiny a SOŠ Telč 7/8 0,5 10 0 0 10,5
7. Pavel Prchal G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 0 0 7 7
8. Johann Sequens G Otokara Březiny a SOŠ Telč 7/8 0 2 1 0 3
9.–10. Filip Mařík G Otokara Březiny a SOŠ Telč 3/4 0 2 0 0 2
Michael Nechvátal G Otokara Březiny a SOŠ Telč 3/4 0 2 0 0 2
11. David Šindelář G Otokara Březiny a SOŠ Telč 7/8 0 0,5 0 0 0,5
12. Jakub Stránský G Otokara Březiny a SOŠ Telč 7/8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.