FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B v kraji Jihomoravském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Šimon Genčur Biskupské G Brno a MŠ 7/8 10 10 8 9,5 37,5
2. Petra Navrátilová GPOA Znojmo 7/8 1 10 6,5 10 27,5
3. Marek Poláček G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 0 10 6 6,5 22,5
4. Ondřej Kadlec G Moravský Krumlov 5/6 1,5 8 6 2 17,5
5. Hoang Anh Vu G a Jazyková škola, Břeclav 7/8 0,5 10 0 7 17,5
6. František Med G Brno, třída Kapitána Jaroše 3/4 0 10 0 4 14
7. Jan Vojta G Brno, třída Kapitána Jaroše 3/4 0 7 0,5 4 11,5
8. Matěj Račanský G Brno-Řečkovice 7/8 0,5 10 0,5 0 11

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.