FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Ondřej Zapletal G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 7 10 4 10 31
2. Antoine Fraiteur Dvořákovo G a SOŠ ekonomická, Kralupy nad Vltavou 6/8 9 9 5 1 24
3. David Hulcr G Václava Beneše Třebízského, Slaný 6/8 2 10 4 5 21
4. Andrej Štípek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 6/8 3 10 2 5 20
5. Oliver Kodyš G Zikmunda Wintra, Rakovník 6/8 9 8 0 2,5 19,5
6. Matyáš Zvěřina G Benešov 2/4 4 5 4 2 15
7. Matěj Stoupa G Kolín 6/8 2 8 4 1 15
8. Michal Babák G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 0 7 4 2,5 13,5
9. Andrea Marešovská G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 2/4 0 7 4 1 12
10. Lucie Votrubová G Benešov 6/8 3 5 2 0 10
11.–12. Zdeněk Kos G Zikmunda Wintra, Rakovník 6/8 1 5 4 0 10
Luboš Vlásek G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 6/8 1 5 4 0 10
13. Marie Havlíčková G Kolín 2/4 1 1 4 0,5 6,5
14. Berenika Mašková G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 2/4 0 1 3 0 4
15. Jindřich Havránek G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 6/8 0 0 0 2 2
16. Ondřej Dušek G Benešov 2/4 0 0 1 1 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.