FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Libereckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Ondřej Vlk Doctrina - Podještědské G Liberec 6/8 9 6 10 10 35
2. Martin Vencl G a SOŠ pedagogická, Liberec 6/8 0,5 10 5 4 19,5
3. Adéla Kosková Doctrina - Podještědské G Liberec 6/8 2 7 5 5 19
4. Klára Hájková G F. X. Šaldy, Liberec 6/8 1,5 9 5 3 18,5
5. Max Petrnoušek G Česká Lípa 6/8 2,5 9,5 5 0 17
6. David Vedral G a SOŠ pedagogická, Liberec 6/8 0,5 7 5 3 15,5
7. Lukáš Maier G F. X. Šaldy, Liberec 6/8 2 9 1 2 14
8. Adam Filip G Česká Lípa 2/4 0 6 5 0 11
9. Vojtěch Bogar G Česká Lípa 6/8 0,5 5 4 0 9,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.