FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Královéhradeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Nela Lipavská G Boženy Němcové, Hradec Králové 4/6 8 9 9 1 27
2. Theodor Manych G Trutnov 6/8 2 10 5 1 18
3. Pavel Preclík G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 6/8 3 4 4 10 21
4. Tomáš Novotný G Trutnov 2/4 0,5 7 3 4 14,5
5. Adam Hrnčíř Jiráskovo G Náchod 6/8 1 10 3 0,5 14,5
6. Anna Bydžovská G Boženy Němcové, Hradec Králové 4/6 2 7 4 0,5 13,5
7. Lucie Martinková G Boženy Němcové, Hradec Králové 4/6 3,5 4 4 0 11,5
8. Antonín Kotvalt G Trutnov 6/8 1 6 4 0 11
9. Anežka Staňková Jiráskovo G Náchod 6/8 0,5 6 4 0 10,5
10. Hana Kneifelová G Trutnov 2/4 0,5 6 4 0 10,5
11. Jana Bartoňová G Broumov 6/8 4 6 0 0 10
12. Ondřej Adamec G Trutnov 6/8 2 7 1 0 10
13. Benedikt Hlaváček G Dobruška 2/4 0 4 4 0 8
14. Tereza Kyselová G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 6/8 0,5 1 4 0,5 6
15. Martin Zuzek G Dobruška 6/8 0 0 3 2 5
16. Michal Friml G Dobruška 6/8 0 5 0 0 5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.