FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Pardubickém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Michal Branda G Pardubice, Dašická 6/8 5,5 10 4,5 10 30
2. Jáchym Chadima G Polička 6/8 9 10 1 1,5 21,5
3. Vojtěch Jílek G Polička 6/8 4 10 5 1 20
4. Jan Wawrzyczek G Pardubice, Dašická 2/4 4 8 5 0 17
5. Tomáš Broulík G Polička 2/4 1,5 9,5 5 1 17
6. Martin Chalupník G Polička 6/8 4,5 0 5 5 14,5
7. Dominik Lončák G Pardubice, Dašická 2/4 0 8 4,5 0,5 13
8. Jakub Batěk G Polička 2/4 0,5 8,5 3,5 0 12,5
9. Kateřina Mimrová G Vysoké Mýto 2/4 0 7,5 0 0 7,5
10. Štěpán Klusoň G Polička 2/4 0,5 2 4 0 6,5
11. Tereza Novotná G Ústí nad Orlicí 2/4 0 0 1 0 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.