FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Petr Toman G Velké Meziříčí 6/8 8,5 9,5 10 1 29
2. Jan Vacek G Havlíčkův Brod 6/8 7 9,5 9,5 26
3. František Troubil G Žďár nad Sázavou 6/8 2 9,5 4 10 25,5
4. Daniel Kratochvíl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 1,5 9,5 10 3,5 24,5
5. Vít Šilhavý G Jihlava 4/6 0 9,5 4 10 23,5
6. Radim Švec G a Obchodní akademie, Pelhřimov 2/4 1,5 6,5 6,5 6 20,5
7. Tomáš Bořil G Žďár nad Sázavou 6/8 0,5 9 9 2 20,5
8. Jiří Schreiber Katolické G Třebíč 6/8 5 9,5 4 0 18,5
9. Václav Kotyza G dr. A. Hrdličky, Humpolec 6/8 3 9 4 2 18
10. Petr Nedělka G Žďár nad Sázavou 2/4 2,5 8,5 4 1,5 16,5
11. Jáchym Šisler Katolické G Třebíč 6/8 1,5 9,5 2,5 1 14,5
12. Matyáš Beran G dr. A. Hrdličky, Humpolec 6/8 1 7,5 4 1 13,5
13. Jana Králová SPŠ Třebíč 2/4 1,5 7 4 0 12,5
14. Monika Přibylová G Jihlava 4/6 2,5 9,5 0,5 0 12,5
15. Šárka Hromádková G Žďár nad Sázavou 6/8 2,5 7,5 2 0 12
16. Daniel Švec G a Obchodní akademie, Pelhřimov 2/4 0 7 2,5 9,5
17. Sandra Johana Soukup G Jihlava 4/6 0,5 9 0 0 9,5
18. Kateřina Pešoutová G Jihlava 2/4 1 5 3 0 9
19. Veronika Zukalová G dr. A. Hrdličky, Humpolec 6/8 2 4 1 0 7
20. Adam Nešpor G Jihlava 4/6 0 5 1 1 7
21. Jakub Mejstřík G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 0 6,5 0 0 6,5
22. Michal Dvořák G Otokara Březiny a SOŠ Telč 2/4 4 0 4
23. Radek Černý G dr. A. Hrdličky, Humpolec 6/8 0,5 1 0 0 1,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.