FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/6 8,5 8 9 9 34,5
2. Matyáš Sedláček Slovanské G Olomouc 2/4 1,5 10 10 10 31,5
3. Eduard Toloch Slovanské G Olomouc 4/6 2,5 9 7 3 21,5
4. Pavel Hradil G Jakuba Škody, Přerov 6/8 2,5 9 6 1 18,5
5. Radim Krška G Jakuba Škody, Přerov 6/8 3 6 6 1 16
6. Andrea Čevelová G Jakuba Škody, Přerov 6/8 3 8 5 0 16
7. Tereza Filipová G Šumperk 2/4 1 4 10 1 16
8. Jan Polívka G Jakuba Škody, Přerov 6/8 2 10 0 3 15
9. Hana Žitňanská Slovanské G Olomouc 2/4 1 4 6 3 14
10. Filip Novák G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 0 6 3 2 11
11. Martin Bouzek G Jakuba Škody, Přerov 6/8 1,5 3 6 0 10,5
12. Antonín Piňos G Jakuba Škody, Přerov 6/8 2 4 3 1 10
13. Vojtěch Zámorský G Jakuba Škody, Přerov 6/8 0 8 1 0 9
14. Josef Školoud G Jakuba Škody, Přerov 2/4 0 9 0 0 9
15. Tereza Michaela Žáčková G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 1,5 4 2 1 8,5
16. Karin Motáňová G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 0,5 5 2 0 7,5
17. Pavel Ščučka G Šumperk 6/8 0 4 1 2 7
18. Hanna Hřebíčková G Šumperk 6/8 1 1 2 1 5
19. Natálie Mičunková G Šumperk 2/4 2 1 0 1 4
20. Vilém Tomášek G Šumperk 2/4 2 1 0 1 4
21. Oliver Kožuškanič G Šumperk 2/4 0,5 2 0 1 3,5
22. Tereza Kupčíková G Šumperk 2/4 0 2 1 0 3
23. Karla Ryšavá G Šumperk 2/4 0,5 2 0 0 2,5
24. Nathalie Hajnyšová G Šumperk 2/4 0,5 2 0 0 2,5
25.–26. Patrik Horký G Šumperk 2/4 0,5 1 0 0 1,5
Adriana Snášelová G Jiřího Wolkera, Prostějov 2/4 0,5 1 0 0 1,5
27. Kateřina Rutarová G Šumperk 6/8 0 1 0 0 1
28. Adéla Kovaříková G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.