FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Plzeňském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. David Prusík G Plzeň, Mikulášské nám. 1/4 8 10 9 8 35
2. Ondřej Polanský G Plzeň, Mikulášské nám. 1/4 8 8 8 8 32
3. Michal Horský G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/8 7 10 7 6 30
4. Petr Hajšman G Luďka Pika, Plzeň 5/8 4 8 10 6 28
5. Štěpán Stichenwirth G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/8 8 10 2 6 26
6. Matěj Kopal G Plzeň, Mikulášské nám. 1/4 8 4 6 6 24
7. Matěj Hais G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 6 6 4 6 22
8. Martina Vítovcová G Luďka Pika, Plzeň 5/8 7 2 9 0 18
9. Petr Novák G Luďka Pika, Plzeň 5/8 7 6 3 0 16
10. Quang Phan Hong G J.Š.Baara, Domažlice 5/8 5 8 3 0 16
11. Sofie Mollerová G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 4 2 4 8 18
12. Daniel Novák G Luďka Pika, Plzeň 5/8 4 6 4 2 16
13. Jan Volák G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 3/6 4 4 3 4 15
14. David Stýblo G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/6 4 2 4 4 14
15. Tereza Nováčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 4 6 2 0,5 12,5
16. Jakub Soukup Masarykovo G Plzeň 1/4 2 2,5 7 0 11,5
17. Vojtěch Pokorný G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 4 3 3 0 10
18. Michal Fišer VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 1/4 0 4 5 0 9
19. Nikol Pechanová Masarykovo G Plzeň 1/4 0 1 6 0 7
20. Nikola Valdmanová G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 2 2 1 0 5
21. Jakub Gažo Masarykovo G Plzeň 1/4 1 0 0 2 3
22. Jan Kovařík G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/8 2 0 1 0 3
23. Jan Gabriel G J.Š.Baara, Domažlice 3/6 0 0 3 0 3
24. Matěj Adam G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/8 0 0 1 0 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.