FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Karlovarském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Leonard Oeding První české G v Karlových Varech 5/8 8 8 7 10 33
2. Tereza Žáková První české G v Karlových Varech 5/8 6 10 5 7 28
3. Adéla Meškánová První české G v Karlových Varech 5/8 5 10 6 6 27
4. Jakub Tolar G Ostrov 5/8 10 8 8 0 26
5. Filip Meduna První české G v Karlových Varech 5/8 5 8 4 7 24
6. Daniel Postl G Cheb 5/8 0 10 3 6 19
7. Vojtěch Úlovec G Cheb 5/8 8 8 3 0 19
8. Tereza Chromcová První české G v Karlových Varech 5/8 5 3 2 0 10
9. Petr Císař SPŠ Ostrov 1/4 7 3 0 0 10
10. Jonáš Vojtěch G Ostrov 1/4 4 2 0 0 6
11. Václav Šustr SPŠ Ostrov 1/4 0 5 1 0 6
12. Matěj Petrilák SPŠ Ostrov 1/4 1 2 0 0 3
13. Ondřej Válek SPŠ Ostrov 1/4 0 3 0 0 3

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.