FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Zuzana Hessová G Teplice 1/4 8 8 6 6 28
2. Damián Šatánek G Teplice 1/4 4 7 8 6 25
3. Barbora Zachová G Teplice 1/4 4 8 6 7 25
4. Vojtěch Mišičko G Ústí nad Labem 5/8 8 8 2 4 22
5. Jan Buriánek G Teplice 5/8 5 9 7 0 21
6. Dan Kačur G Josefa Jungmanna, Litoměřice 1/4 0 9 5 0 14
7. Hynek Pomahač Podkrušnohorské G Most 5/8 8 4 0 0 12
8. Maxim Hlovačevskyj G Chomutov 1/4 6 6 0 0 12
9. David Gross G Chomutov 1/4 5 7 0 0 12
10. Vojtěch Ondrejka G Chomutov 1/4 6 0 0 0 6
11. Lukáš Přenosil G Teplice 1/4 3 3 0 0 6
12. Vanda Míšková G Teplice 1/4 1 2 2 0 5
13. Ondřej Kupilík G Chomutov 1/4 1 0 0 0 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.