FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Královéhradeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Adam Koubský G J. K. Tyla, Hradec Králové 1/4 8 10 9 10 37
2. Petr Holubec G Trutnov 1/4 6 10 10 10 36
3. Jakub Jireček Jiráskovo G Náchod 5/8 8 7 4 9 28
4. Klára Máslová Zemědělská akademie a G Hořice 5/8 4 10 6 6 26
5. Petr Bureš Jiráskovo G Náchod 5/8 6 8 6 5 25
6. Petr Vočadlo Jiráskovo G Náchod 5/8 4 8 9 0 21
7. René Dušek Zemědělská akademie a G Hořice 5/8 10 8 0 0 18
8. Tereza Mikáčová G Dobruška 1/4 5 4 2 6 17
9. Marek Hauck G Boženy Němcové, Hradec Králové 3/6 4 3 9 2 18
10. Jakub Váňa Jiráskovo G Náchod 1/4 2 5 4 2 13
11. Adéla Taufmanová Jiráskovo G Náchod 1/4 4 7 0 2 13
12. Veronika Janků G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 5/8 4 6 0 0 10
13. Kristýna Kalenská První soukromé jazykové G Hradec Králové 3/6 2 8 0 0 10
14. Natálie Skočdopolová G Dobruška 5/8 4 2 0 2 8
15. David Fröde Jiráskovo G Náchod 5/8 2 3 3 0 8
16. Michaela Šmejdová Jiráskovo G Náchod 1/4 4 3 0 0 7
17. Martin Kleček G J. K. Tyla, Hradec Králové 1/4 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.