FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Pardubickém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Kateřina Dušková G Pardubice, Dašická 5/8 10 4 7,5 10 31,5
2. Jan Holub G Aloise Jiráska, Litomyšl 5/8 10 10 10 0 30
3. Vít Mitáš G Polička 5/8 6 10 5,5 6 27,5
4. Zbyněk Makovský G Pardubice, Dašická 5/8 7 8 2,5 10 27,5
5. Petr Vopařil G Aloise Jiráska, Litomyšl 5/8 7 3,5 9,5 6,5 26,5
6. Radek Roub G Pardubice, Dašická 5/8 5,5 2 8,5 8,5 24,5
7. Samuel Šafář G Polička 5/8 9 8 6 0,5 23,5
8. Eliška Nová G Pardubice, Dašická 1/4 2 9 3 8,5 22,5
9. Jiří Vaněk G Aloise Jiráska, Litomyšl 5/8 8,5 4,5 3,5 6 22,5
10. Lukáš Hradecký G Polička 5/8 1,5 8 3 2 14,5
11. Jan Marek G Polička 5/8 7 3 1 1,5 12,5
12. Filip Tezner SPŠE a VOŠ Pardubice 1/4 0 3,5 2 6 11,5
13. Jakub Udržal G Ústí nad Orlicí 5/8 2 0 0 4 6
14. Jonáš Ludvíček G Ústí nad Orlicí 5/8 3 0 0 0 3

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.