FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Jihomoravském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Filip Harman G Brno-Řečkovice 5/8 10 8 10 9 37
2. Veronika Kristová G a SOŠ Mikulov 5/8 8 8 10 10 36
3. Dominik Dubčák G Brno-Řečkovice 5/8 7 10 10 8 35
4. Vojtěch Jedlička G a SOŠ Mikulov 5/8 10 9 9 6 34
5. Tomáš Kučera G Brno-Řečkovice 5/8 9 10 9 6 34
6. Lukáš Vojtek G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 9 10 5 9,5 33,5
7. Jakub Hlavenka G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 8 8 8 8 32
8. Tomáš Pazourek G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 9 8 6 8 31
9. Jiří Račanský G Brno-Řečkovice 5/8 10 10 7 4 31
10. Martin Kořínek Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 5/8 9 8 3 10 30
11. Jan Bartoš G a Jazyková škola, Břeclav 5/8 10 8 10 2 30
12. Klára Dvořáčková G Boskovice 5/8 7 8 5 7 27
13. Erika Nahodilová GPOA Znojmo 5/8 5 5 8,5 7 25,5
14. Matěj Bauer G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 5 8 6 6 25
15. Beáta Stloukalová G Boskovice 5/8 9 5 8 3 25
16. Dalibor Povolný G a obchodní akademie, Bučovice 5/8 7 3 8 6 24
17. Milan Kvarda G a SOŠ Mikulov 5/8 7 8 8 0 23
18. Filip Skřička G Boskovice 5/8 7 10 6 0 23
19. Lucie Poláková GPOA Znojmo 5/8 5 8 3 6 22
20. David Kotala AKADEMIA G, ZŠ Brno 1/4 5 6 5 5 21
21. Martin Grünwald G Blansko 1/4 10 4 5 2 21
22. Martin Kalda G Tišnov 1/4 3 2 8 7 20
23. Matěj Šrubař G T. G. Masaryka, Hustopeče 5/8 0 10 8 2 20
24. Jakub Riedl G Brno-Bystrc 3/6 5 8 3 3 19
25. Jan Krejčí G Brno, třída Kapitána Jaroše 1/4 9 8 2 0 19
26. Michal Přibyl G Brno, třída Kapitána Jaroše 1/4 7 8 3 0 18
27. Mikuláš Novotný G a SOŠ Mikulov 5/8 10 8 0 0 18
28. Kryštof Svoboda Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 1/4 3 5 0 8 16
29. Šimon Špargl Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 1/4 0 8 3 5 16
30. Alexander Košťál G Tišnov 1/4 3 8 5 0 16
31. Otakar Vítek G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 6 8 2 0 16
32. Julie Hrubá G a obchodní akademie, Bučovice 5/8 5 8 2 0 15
33. Jiří Weiter G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 9 2 2 0 13
34. Jan Tollar G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 2 8 3 0 13
35. Daniela Šprynarová GPOA Znojmo 5/8 6 4 0 2 12
36. Minh Duc Tran G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 1 10 1 0 12
37. Martin Pytela G Brno, třída Kapitána Jaroše 1/4 3 4 1 0 8
38. Vlastimil Pitron Městské víceleté G Klobouky u Brna 5/8 2 2 1 1 6

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.