FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Nikolas Pippal G Olomouc, Hejčín, Tomkova 5/8 10 10 10 8 38
2. Lukas Rožek G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 7 10 7 7 31
3. Tomáš Koníček Slovanské G Olomouc 1/4 6 8 10 6 30
4. Tomáš Ferbas Slovanské G Olomouc 5/8 9 8 4 8 29
5. Filip Žydel G Jakuba Škody, Přerov 5/8 5 10 6 8 29
6. Filip Hudeček Slovanské G Olomouc 5/8 7 10 9 3 29
7. Marek Michna G Olomouc, Hejčín, Tomkova 3/6 7 8 10 2 27
8. Lucian Poljak G Jakuba Škody, Přerov 5/8 7 10 10 0 27
9. Daniel Kotula G Jiřího Wolkera, Prostějov 1/4 2 8 8 8 26
10. Albert Cibiček G Hranice 3/6 4 6 8 6 24
11. Robin Šubert G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 10 6 5 2 23
12. Johana Valentová G Šternberk 5/8 6 9 6 0 21
13. Tomáš David VOŠ a SPŠ Šumperk 1/4 7 10 3 0 20
14. Jiří Wojkovský G Jakuba Škody, Přerov 1/4 6 8 1 4 19
15. Lucie Ovčačíková G Olomouc, Hejčín, Tomkova 3/6 7 7 3 0 17
16. Ondřej Nevěřil G Zábřeh 5/8 5 8 3 0 16
17. Hana Blumensteinová G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 8 8 0 0 16
18. Antonín Nevřela G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 7 2 4 3 16
19. Matyáš Janíček G Olomouc, Hejčín, Tomkova 3/6 2 10 3 0 15
20. Lukáš Tobolík G Jakuba Škody, Přerov 5/8 2 10 0 0 12
21. Tomáš Holčák G Jakuba Škody, Přerov 5/8 4 6 0 0 10
22. Jonáš Menšík G Jakuba Škody, Přerov 5/8 4 3 0 2 9
23. Eva Kopečná G Jakuba Škody, Přerov 1/4 3 2 3 0 8
24. Michal Wetcke G Jakuba Škody, Přerov 1/4 4 4 0 0 8
25. Josef Ministr G Jakuba Škody, Přerov 5/8 0 8 0 0 8
26. Monika Nováková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 3/6 3 2 1 0 6
27.–28. Štěpán Jureček G Šumperk 1/4 0 2 0 0 2
Andrea Katzerová G Šumperk 1/4 0 2 0 0 2
29.–30. Matouš Geryk G Jakuba Škody, Přerov 5/8 0 2 0 0 2
Adam Pospíšilík G Jakuba Škody, Přerov 1/4 0 2 0 0 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.