FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Zlínském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Ondřej Sukup Arcibiskupské G Kroměříž 3/6 10 8 10 6 34
2. Petr Hanák SPŠ Zlín 1/4 10 3 9 10 32
3. Jiří Preč G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 5/8 6 8 8 10 32
4. Tomáš Snopek G Uherské Hradiště 1/4 10 10 5 6 31
5. Jakub Vávra G Uherské Hradiště 1/4 6 8 8 8 30
6. Tomáš Habrovanský SPŠ Zlín 1/4 10 6 3 6 25
7. Adam Dubrava G a Jazyková škola, Zlín 1/4 6 8 8 2 24
8. Ondřej Procházka Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 1/4 2 10 7 4 23
9. Štěpán Vrána Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 1/4 2 8 8 0 18
10. Adam Hegar G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 1/4 4 10 4 2 20
11. Vilém Charbut G Uherské Hradiště 1/4 2 8 3 4 17
12. Daniel Žitník G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 1/4 2 2 7 4 15
13. Jan Ševeček G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 5/8 8 4 3 0 15
14. Michal Steiner G Zlín - Lesní čtvrť 1/4 2 10 0 0 12
15. Mikuláš Sekvard G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 1/4 2 8 0 1 11
16. Marie Martinátová G Rožnov pod Radhoštěm 1/4 2 2 0 0 4
17. Aneta Mikudová G Rožnov pod Radhoštěm 1/4 0 2 0 0 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.