FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie B v kraji Libereckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Ondřej Vlk Doctrina - Podještědské G Liberec 7/8 7 0 10 6 23
2. Max Petrnoušek G Česká Lípa 7/8 6 0 0 4 10
3. Adam Filip G Česká Lípa 3/4 0 0 1 5 6
4. Ondřej Hejsek G, SOŠ a SZŠ Jilemnice 7/8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Nižší ročník studia.
  3. Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.