FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie D v kraji Libereckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. David Schmidt G Jablonec nad Nisou 1/4 10 9 10 10 39
2. Michaela Urbanová G F. X. Šaldy, Liberec 5/8 9 8,5 9,5 4 31
3. Maxmillian Weber G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 5/8 6 10 10 2 28
4. Jakub Horáček Gymnázium Turnov 5/8 9 6 8 2 25
5. Klára Šimůnková G Česká Lípa 5/8 10 9 3,5 0 22,5
6. Martin Petrželka G Česká Lípa 1/4 5 9 3,5 2 19,5
7. Lucie Flossmannová G F. X. Šaldy, Liberec 1/4 8 0 4 2 14

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Nižší ročník studia.
  3. Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.