FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

O aplikaci

OSMO vyvinuli a udržují:

z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Provoz a úpravy pro Fyzikální olympiádu zajišťuje Jan Prachař.

Správce systému

Veškeré připomínky k chodu systému a nápady na další rozvoj prosím posílejte e-mailem na osmo@fyzikalniolympiada.cz.