FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 62. ročník ve školním roce 2020/2021 Odevzdávací systém OSMO

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů účastníků Fyzikální olympiády je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208.

Podle Organizačního řádu FO vydaného Ministerstvem školství souhlasí účastníci FO (případně jejich zákonní zástupci) s poskytnutím následujících osobních údajů v souvislosti s organizováním soutěže: jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště, kontaktní adresa (e-mailová), název a adresa navštěvované školy. Také souhlasí s uvedením následujících údajů ve zveřejněných výsledkových listinách: jméno, příjmení, umístění, název a adresa navštěvované školy.

Ke všem údajům budou mít přístup pouze organizátoři FO. Data nebudou předávána třetím stranám a budou uchovávána maximálně 2 roky po konci příslušného ročníku FO. Tento odstavec se netýká zveřejněných výsledkových listin.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu osmo@fyzikalniolympiada.cz. Údaje z již zveřejněných výsledkových listin nicméně není možné zpětně odstranit.

Dále máte právo:

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.