FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie B v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Škola Ročník B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5 B1-6 B1-7 Celkové body
1. Adam Prokop G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 7/8 8 10 10 10 10 10 10 68
2. Samuel Rosiar G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 10 10 9 6 10 6 10 61
3. Mikuláš Fiala G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 3/4 7 9 8 9 10 8 10 61
4. Vojtěch Jandus Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 7/8 8 8 6 10 8 9 10 59
5. Petr Endrle SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3/4 9 10 10 10 7,5 10 56,5
6. Kateřina Nejedlíková G Praha 5, Nad Kavalírkou G Praha 5, Nad Kavalírkou 7/8 6 10 5 10 5 10 10 56
7. Ondřej Vašátko G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 7/8 8 10 10 9 8 10 55
8. Ela Hejdová G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 7/8 7 7 9 10 2 8 10 53
9. Jaromír Potůček G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 3 9,5 7 8 5 7 5 44,5
10. Šimon Andrš G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 7 10 9 7 6 39
11. Markéta Olšovcová SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3/4 5 9 9,5 10 5 38,5
12. Václav Tichavský G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 5/6 10 5 10 10 10 45
13. Tomáš Knobloch G Praha 9, Chodovická G Praha 9, Chodovická 7/8 0 8 4 10 6 8 0 36
14. Martin Švanda Arcibiskupské G Praha 2 Arcibiskupské G Praha 2 7/8 7 10 1 10 5 33
15. Radek Gregor G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 7/8 1 7 0 10 1 7 5 31
16. Kateřina Ficková G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 9 0 10 5 7 31
17. Filip Bitzan G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 8 0 10 5 5 28

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.