FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese České Budějovice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Karel Šustr G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 10 10 10 37
2. Helena Fojtíková G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 9 8 9 36
3. Evelyna Anežka Semrádová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 8,5 10 10 35,5
4. Václav Zahálka G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 10 10 7 35
5. Šárka Litvínová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 10 4 10 34
6. Hermína Ottová G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 7,5 8 10 33,5
7. Štěpán Růžička G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 6,5 6 7 27,5
8. Petr Starý G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 10 8 2,5 27,5
9. Jiřina Filipová ZŠ Lišov 8 9,5 3 8 7 27,5
10. Lukáš Pavlík ZŠ Lišov 8 5 3 10 9 27
11. Richard Masopust G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 7 3 4 8 22
12. Vojtěch Jan Schreib G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 4 14
13. František Mika ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 8 5 6 11
14. Dan Trnka G České Budějovice, Jírovcova 3/8 0 9 0 0 9

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.