FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Plzeň-sever

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Kristýna Kuhnová ZŠ s mateřskou školou, Tlučná 8 10 6 10 10 36
2. Thu Huyen Buiová ZŠ Nýřany 8 10 2,5 9 10 31,5
3. Vojtěch Tuka Masarykova ZŠ Horní Bříza 8 8 3,5 10 8 29,5
4. Veronika Sedláková ZŠ Nýřany 8 9,5 2 8 9 28,5
5. Jan Vodák G a SOŠ Plasy 3/8 2,5 6 7 6 21,5
6. Václav Forst ZŠ Třemošná 8 7 4 10 0 21
7. Adéla Preisingerová Masarykova ZŠ Horní Bříza 8 1 3 8 5 17

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.