FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Liberec

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Adam Pustka G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 9 10 10 9 38
2. Patrik Pöschl ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou 8 8 10 10 9 37
3. Jana Vestfálová G a SOŠ pedagogická, Liberec 3/8 10 8 8 10 36
4.–5. Jan Přibyl G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 8 10 8 36
Adéla Šeflová G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 8 10 8 36
6. Vojtěch Janáček G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 8 7 10 10 35
7. Lenka Čapková G Frýdlant 3/8 10 5 10 10 35
8. Ondřej Menzel G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 9 6 9 8 32
9. Štěpán Silný ZŠ Liberec, nám. Míru 8 6 8 8 8 30
10. Tomáš Kmoch G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 0 10 10 30
11. Jiří Samuel Dubský Doctrina - ZŠ Liberec 8 8 0 6 7 21
12. Filip Černý G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 4 5 6 3 18
13. Harry Deimling Doctrina - ZŠ Liberec 8 0 4 10 1 15
14. Jan Křelina G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 2 1 8 3 14
15. Josef Zběhlík ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 6 0 6
16. Filip Kuntoš ZŠ Liberec, Švermova 8 1 0 2 0 3
17.–19. Tomáš David ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 0 0 0
Marek Gašpár ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 0 0 0
Jaromír Kočárník ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.