FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Hradec Králové

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Oldřich Vícha ZŠ Třebechovice pod Orebem 8 10 7 10 8 35
2. Kristýna Kalenská První soukromé jazykové G Hradec Králové 1/6 10 10 10 30
3. Dominik Patočka ZŠ Hradec Králové, Úprkova 8 7 6 6 5 24
4. František Krtička ZŠ Předměřice nad Labem 8 10 0 9 4 23
5. Jan Machatý ZŠ Předměřice nad Labem 8 3 0 8 2 13
6. Patricie Labuťová G Boženy Němcové, Hradec Králové 1/6 4 0 8 1 13
7. Lukáš Michalička ZŠ Předměřice nad Labem 8 0 0 4 0 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.