FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Chrudim

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Rozálie Víšková ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 5 4 8 10 27
2. Adriana Sockelová G K. V. Raise a SOU Hlinsko 3/8 0 10 8 6 24
3. Anna Vomelová G K. V. Raise a SOU Hlinsko 3/8 0 8 6 6 20
4. Tomáš Poborský ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 4 2 7 6 19
5. Andrea Petríková ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 4 0 8 5 17
6. Jan Ratzenbek ZŠ Chrast 8 4 0 2 0 6

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.