FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Pardubice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Petr Švestka ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 10 10 10 38
2. Tereza Nejezchlebová G Pardubice, Dašická 3/8 10 9 10 7 36
3. Marek Bernard ZŠ Pardubice, Polabiny 2, Prodloužená 8 7 8 10 10 35
4. Martina Černá ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 7 10 10 35
5. Radek Roub G Pardubice, Dašická 3/8 6 8 10 9 33
6. Kateřina Dušková G Pardubice, Dašická 3/8 9 8 8 7 32
7. Lukáš Bunček NOE - Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Pardubice 8 9 6 10 5 30
8. Ema Mojžíšková ZŠ Sezemice 8 7 3 10 8 28
9. Eva Poláčková ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 5 5 10 7 27
10. Michal Čapek ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 6 6 6 26
11. Ondřej Češka ZŠ Sezemice 8 4 2 8 7 21
12. Daniel Martiník ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 5 9 2 16
13. Eliška Modlíková ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 8 0 5 8 1 14

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.