FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Jihlava

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ondřej Bumbálek ZŠ Jihlava, Seifertova 8 10 9 10 10 39
2. Anna Wacková G Jihlava 1/6 8 9 6 10 33
3. Matyáš Vítek ZŠ Jihlava, Seifertova 8 8,5 8 6 6 28,5
4. Lukáš Švec ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 8 6 5,5 9 5 25,5
5. Martin Charvát ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 8 8 6,5 10 24,5
6. Vojtěch Fiala ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 3,5 8 8 20,5
7. Eliška Tomanová ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 4,5 6 8 19,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.