FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Prostějov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Antonín Nevřela G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 5 7 6,5 26,5
2. Michal Čech Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 8 7 2 8 9 26
3. Patricie Neumanová G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 8 3 6,5 25,5
4. Radek Rind G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 1 10 8 0 19
5. Jan Šilhánek G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 7 7 4 0 18
6. Justine Hrubá G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 3 8 7 0 18
7. Michal Kratochvil Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 8 7 15
8. Kristina Horáková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 5 8 0 13
9. Lukas Rožek G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 2 0 4 0 6
10. Lenka Burianková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 3 0 0 1 4
11. Petr Kubečka G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 0 0 4 0 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.