FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F v okrese Ostrava-město

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Lada Srpová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 10 10 9 39
2. Stela Srpová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 7 10 10 37
3. Matěj Hošek G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 8 10 5 5 28
4. Michal Matoušek Wichterlovo G Ostrava 3/8 9 10 8 27
5. Marek Neuvirt Wichterlovo G Ostrava 3/8 9 10 8 27
6. Marie Gaubová Wichterlovo G Ostrava 3/8 8 4 9 5 26

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.