FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese České Budějovice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jáchym Předota G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 9 10 6 34
2. Vít Předota G České Budějovice, Jírovcova 4/8 7 8,5 10 6 31,5
3. Hubert Štěpánek G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 9 10 2 31
4. Denis Majrich ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 7 5 8,5 30,5
5. Tobiáš Brodec ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 7,5 10 2 29,5
6. Zdeněk Chval ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 9 10 0 29
7. Radim Barták ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 9 10 6 10 0 26
8. Patrik Staes ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 7 3 7 4,5 21,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.