FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E v okrese Cheb

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Daniel Theiss G Cheb 4/8 10 10 10 9 39
2. Laura Gillarová G Cheb 4/8 9 10 10 9 38
3. Zuzana Simonová Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 10 5 10 8 33
4. Štěpán Kudrhalt Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 3 4 2 9
5. Filip Kyncl Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 0 4 5 0 9
6. Veronika Macková 3. ZŠ Cheb 9 8 0 8
7. Tereza Řeháková 3. ZŠ Cheb 9 4 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.