FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky školního kola 62. ročníku FO kategorie F ve škole G Pardubice, Dašická

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.

Pořadí Účastník Škola Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Celkové body
1. Tereza Nejezchlebová G Pardubice, Dašická 3/8 10 10 10 10 6 9 0 10 10 75
2. Kateřina Dušková G Pardubice, Dašická 3/8 9 10 10 10 8 9 7 10 0 73
3. Radek Roub G Pardubice, Dašická 3/8 9 10 8 10 8 0 8 8 0 61

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.