FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Aleš Opl G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3 7/8 9 10 10 7 36
2. Josef Vácha G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 7 10 9,5 5 31,5
3. Filip Klimoszek G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 8 8 8,5 2 26,5
4. Nikita Ustinov G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 6 9,5 10 25,5
5. Petr Šícho G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 5 10 7 3 25
6. Ondřej Škrna G Praha 4, Budějovická 7/8 7,5 10 4 2 23,5
7. Adam Vorlíček G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 8 2 8,5 18,5
8. Kryštof Matějka G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 7,5 4 6,5 0 18
9. Michaela Šídová G Praha 9, Litoměřická 7/8 5,5 0 6,5 3 15
10. Václav Stupka G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 10 0 5 0 15
11. Vojtěch Votruba G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 4,5 10 3 17,5
12. Matěj Charousek G Praha 4, Na Vítězné pláni 5/6 4,5 0 8,5 4 17
13. Michal Beránek G Praha 10, Voděradská 7/8 4 1 2,5 8 15,5
14. Vilém Starosta G Christiana Dopplera, Praha 5 3/4 4,5 8,5 2,5 15,5
15. Ivan Kraus G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 3,5 3 8 0 14,5
16. Kryštof Marek Votava G Praha 2, Botičská 3/4 3 4 5 2 14
17. Martin Černík G Christiana Dopplera, Praha 5 7/8 4,5 2 7 0 13,5
18. Jáchym Mraček Akademické G, Praha 1, Štěpánská 3/4 2,5 2 2,5 5 12
19. Lukáš Veškrna G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 6 2 4 12
20. Marko Matoničkin G Opatov, Praha 4, Konstantinova 7/8 5 6 11
21. Tereza Filipská G Praha 9, Litoměřická 7/8 6 0 5 11
22. Teodor Machart G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 5,5 2 3 10,5
23. Petra Kaňková G Opatov, Praha 4, Konstantinova 7/8 2 0 5,5 3 10,5
24. Martina Moravcová G Opatov, Praha 4, Konstantinova 7/8 2 1 6 0 9
25. Tomáš Kovářík G Opatov, Praha 4, Konstantinova 7/8 2,5 2,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.