FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B v kraji Jihočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Václav Maštera G Pierra de Coubertina, Tábor 7/8 7,5 6 9 5 27,5
2. Martin Červený G České Budějovice, Jírovcova 3/4 9,5 0 6,5 10 26
3. Ladislav Nagy G České Budějovice, Jírovcova 7/8 7 2 9 0 18
4. Martin Kundrát G J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 7 9 0 16
5. Aleš Manuel Papáček G Třeboň 7/8 6 8,5 14,5
6. Adam Krbeček G J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 4 9 13
7. Aneta Piklová G Strakonice 3/4 5,5 2 4 1 12,5
8. Melichar Konečný G J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 3 0 3 5 11
9. Monika Janderová G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 2,5 1 4 7,5
10. Kristián Mařík G Strakonice 7/8 2 2 3 0 7
11. Sao Bang Kotlárová G Český Krumlov 3/4 2 1 3 6
12. Marek Bulant G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 0 0 0
13. Martin Kysela G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.