FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B v kraji Pardubickém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Michal Mrkos G Polička 3/4 8 6,5 6,5 21
2. Kateřina Zedníčková G Vysoké Mýto 3/4 8 1 9 18
3. Jakub Ferenčík G Pardubice, Dašická 7/8 5 0,5 7 1,5 14
4. Matěj Halama G Pardubice, Dašická 3/4 9,5 9,5
5. Matěj Mocek G Pardubice, Dašická 7/8 1 0 5,5 2 8,5
6. Matěj Sádovský G Pardubice, Dašická 7/8 2 2,5 4,5
7. Tereza Skořepová G Pardubice, Dašická 3/4 2,5 1 0,5 0,5 4,5
8. Aleš Jílek G Polička 7/8 2,5 0 0 2,5
9. Marek Bílek G Pardubice, Dašická 7/8 2,5 0 2,5
10. Daniela Vašíčková G Pardubice, Dašická 3/4 1 0 0,5 0 1,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.