FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. David Chudožilov Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 5/6 7 0,5 10 3 20,5
2. Daniel Skýpala G Olomouc, Hejčín, Tomkova 7/8 10 8,5 1 19,5
3. Jakub Maťa G Jakuba Škody, Přerov 3/4 8 2 6 3 19
4. Jakub Mikeš G Jakuba Škody, Přerov 3/4 9,5 2,5 5 17
5. Filip Vrťo G Jakuba Škody, Přerov 7/8 6,5 2,5 1 10
6. Vendula Onderková G Jakuba Škody, Přerov 7/8 6 1 7

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.