FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. David Bálek G Příbram 6/8 10 7 10 10 37
2. Přemysl Černý G Bohumila Hrabala v Nymburce 6/8 10 10 10 2 32
3. Jakub Štěpo G Kladno 6/8 10 7 5 10 32
4. Jiří Hrubant G Příbram 6/8 10 7 5 7 29
5. Vojtěch Štěpán G Benešov 6/8 9 3 9 7 28
6. Jindřich Dvořáček G Benešov 6/8 9 3 4 9 25
7. Pavel Kletečka G Říčany 6/8 6 7 5 2 20
8. Karin Opelková G Zikmunda Wintra, Rakovník 2/4 10 2 2 14
9. Tomáš Knor G Zikmunda Wintra, Rakovník 2/4 4 0 2 6

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.