FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Plzeňském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Johan Ježek G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 9,5 7,5 7 10 34
2. Tereza Voltrová G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 9 7,5 9 8 33,5
3. Bronislav Růžička G a SOŠ Rokycany 2/4 4 10 7 10 31
4. Daniela Karpíšková Masarykovo G Plzeň 6/8 5,5 6,5 8 10 30
5. Jakub Klesa Masarykovo G Plzeň 6/8 7 6 10 3 26
6. Jakub Kopčil G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 9,5 7,5 2 4 23
7. Kateřina Ulrich G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 3,5 3 6 9 21,5
8. Martin Polák Masarykovo G Plzeň 6/8 6 3 1 10 20
9. Michal Bouda G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 1 6 4,5 7 18,5
10. Pavel Frank G Luďka Pika, Plzeň 6/8 6,5 6,5 3 1 17
11. Pavel Altman G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 2,5 7,5 7 17
12. Eliška Zemanová G a SOŠ Rokycany 2/4 4 3 7 14
13. Matyáš Hrešan G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 2,5 3 2 6 13,5
14. Jan Bultas G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 2,5 4 7 13,5
15. Eva Trejbalová G Luďka Pika, Plzeň 6/8 2,5 3 2 4 11,5
16. Martin Kilbergr G Blovice 2/4 4 6 1 0 11
17. Ondřej Nováček G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 8,5 0 2 10,5
18. Šimon Láznička G a SOŠ Rokycany 2/4 3,5 3 2 8,5
19. Jan Hlaváč G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 2,5 3 5,5
20. Jan Hruška G Luďka Pika, Plzeň 6/8 2 1 2 5
21. Simona Hlůžková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 0 1 1 0 2
22. Michal Kolínek G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.